dentada-logo
page-title-bg

ЛАБОРАТОРИСКИ


single-post-left

Врвна технологија и методологија за физичко-хемиска и микробиолошка анализа на вашите примероци


Со употребата на врвна технологија и методологија за целосна анализа на вашиот канабис или продукти од канабис, било да е според ваши барања за анализа, или пак според барањата пропишани од постоечките Фармакопеи, ние сме спремни да ви помогнеме.
Може да ви понудиме брзи услуги и точни резултати, се со цел да развиете квалитетни методи за добивање на квалитетен производ, според сите стандарди за квалитет.

Параметри за анализа кои ги нудиме се следните:

  • Содржина на канабиноиди
  • Содржина на терпени
  • Содржина на микотоксини
  • Содржина на тешки метали
  • Содржина на пестициди
  • Содржина на афлатоксини
  • Содржина на етанол
  • Микробиолошка анализа
single-post-right