dentada-logo
page-title-bg

МИСИЈА


Растење на Високо - квалитетен Медицински канабис, производство на Високо - квалитетни Екстракти од канабис

single-post-right
single-post-left

Наша цел е:

 

  • Одгледување на Медицински канабис со висок квалитет, според GACP стандардите
  • Екстракција на висококвалитетни екстракти од Медицински канабис, според GMP стандардите
  • Валидација на сите процеси, од Одгледување, Производство до Контрола на квалитетот
  • Имплементација на Системот за Квалитет
  • Обезбедување услуги за екстракција и контрола на квалитет за други клиенти