dentada-logo
page-title-bg

АГРОНОМИЈА


 
single-post-left

Најсовремен систем за одгледување
ХИДРОПОНИКАЦелосно автоматизирана систем на хидропоника со внатрешна површина за одгледување од 4.500 м2 обезбедена од KG SYSTEMS - Холандија
  • 4 климатски соби за вегетација, контролирани со HVAC систем обезбеден од MUNTERS - Шведска
  • 3 целосно автоматизирани климатски соби за растенија - мајки
  • 3 целосно автоматизирани климатаски соби за растенија - клонови и бебиња
single-post-right
single-post-left
  • 500 м2 автоматизирана климатска соба за Истражување и развој за вегетација
  • Комплетно автоматизирани LED светла со целосен спектар, во сите климатско-контролирани соби за одгледување, обезбедени од Philips - Холандија
Комплетниот дизајн е според GACP регулативите
СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 

single-post-left

Мајки - максимален број од 110 растенија

Семиња / клонови - максимален број од 15.000 растенија
single-post-right
single-post-left
Растенија за вегетативна фаза - 26.000 билки во исто време односно континуирано производство од 365 дена годишно