dentada-logo
page-title-bg

Масло со CBD

protetika

Маслото со концентрирана содржина на CBD, кое содржи и микс на останати природни компоненти, е со висок стандард за квалитет. Добиено со низа процеси на пречистување, со употреба на високо технолошки процеси и најсовремена технологија, се пречистува од поголемиот дел непотребни компоненти од билката, при што на крајот се добива масло со висока концентрација на CBD, обогатено со други природни компоненти со позитивно дејство врз нашиот организам.
Истото може да се разреди до бараната концентрација до крајниот корисник, кое како такво има широк спектар на делување врз ендоканабиноидниот систем во организмот и помага при:

 
  • ​Анксиозност и депресија

  • Синдроми на епилепсија

  • Зависност од опоиди

  • Дијабетес

  • Невролошки болести

  • Артритис

итн.