dentada-logo
slider-1
МАР МЕДИКА ДООЕЛ

Одгледување на Медицински канабис

Најсовремен начин за автоматско одгледување 

Хидропоника од KG системи - Холандија

slider-1
МАР МЕДИКА ДООЕЛ

Екстракција на масло

Најсовремен начин за екстакција

Суперкритичен CO2 систем

SepareCO - Италија

slider-1
МАР МЕДИКА ДООЕЛ

Екстракти од масло

Најсовремен начин на

Фракциона дестилација на масло

BUCHI - Швајцарија и ExtraktLab - Америка

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Политика за КвалитетМар Медика ДООЕЛ е компанија која го следи постојаниот развој, дополнување и усовршување на Светските регулативи, стандарди и водичи и врши имплементирање и континуирано унапредување на Политиката за кв

ПРОЧИАТА? ПОВЕ?Е
about-2

НИЕ СМЕ ТУКА ЗА ВАС

ba-3
dotted

НИЕ СМЕ ТУКА ЗА ВАСМАР МЕДИКА ДООЕЛ како компанија, е посветенa на највисоките етички и деловни норми и стандарди при водење на секојдневниот бизнис. Таквиот начин на функционирање е предуслов за личен и деловен

ПРОЧИАТА? ПОВЕ?Е

IWC Portuguese Replica Replica IWC Pilot IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica